Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Muziekschool Barneveld 2023-2024 en 2024-2025

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Muziekschool Barneveld. Door invulling van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven voor lessen en cursussen kan door het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Een papieren inschrijfformulier is af te halen bij onze administratie. Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. 

Lesvormen

De docent adviseert of de leerling individuele les of groepsles (2 of 3 leerlingen) krijgt. Lees hier meer over onze lesvormen en tarieven.

Gezinskorting

Bij instrumentale of vocale jaarcursussen geldt een korting van 15% voor ieder tweede of volgende lid uit hetzelfde gezin. De korting wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij twee gezinsleden krijgt ieder 7,5% korting, bij drie gezinsleden is dat 10% enzovoorts.

Minimaregeling

Mensen met een uitkering of ander laag inkomen kunnen bij de gemeente Barneveld een bijdrage in de kosten aanvragen. Zie: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/minimaregelingen-aanvragen/. U kunt ook terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Tussentijds uitschrijven

Na het eerste jaar kan de muziekles opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. Voor wijziging van een wekelijkse les naar een tweewekelijkse les geldt ook een opzegtermijn van één maand. In het eerste jaar is tussentijds uitschrijven niet mogelijk, behalve als de leerling langdurige ziek is of verhuist buiten de gemeente Barneveld. Ook dan geldt een opzegtermijn van één maand. Uitschrijven kan alleen via het invullen van het uitschrijfformulier op onze website.

Cursusjaar

Een volledige jaarcursus bestaat uit 36 lessen bij wekelijkse les en uit 18 lessen bij om de week les. Wij houden de schoolvakanties van het basisonderwijs in Barneveld aan. Ons vakantierooster staat op onze website. 

Verhindering van de docent

Als een docent drie weken achter elkaar afwezig is, wordt een vervanger geregeld. Wanneer in een cursusjaar minder dan 36 lessen zijn aangeboden door afwezigheid van een docent vindt restitutie plaats. Bij korte cursussen proberen we in overleg met de leerlingen de vervallen lessen na de einddatum van de cursus in te halen. 

Verhindering van de leerling

Afmelden voor een les kan bij de administratie (0342-417624/info@muziekschoolbarneveld.nl) of de docent. De gemiste les wordt niet ingehaald of terugbetaald, tenzij de leerling door ziekte langer dan twee maanden afwezig is. Afmelden voor een les van een 100 minutenkaart kan uiterlijk op de dag zelf voor 9.00 uur bij de docent. Bij niet tijdig afmelden, wordt de les op de kaart afgetekend.

Betaling

Het lesgeld voor de muzieklessen en cursussen kan  in één keer worden betaald via een factuur of via automatische incasso in één keer of in gelijke maandelijkse termijnen  (bij een volledig cursusjaar zijn dit 10 termijnen). Als de lessen niet op tijd betaald zijn, mag de directeur van de muziekschool de leerling de toegang tot de les weigeren. Als het lesgeld niet of niet tijdig is ontvangen, betaalt de lesgeldplichtige de eventuele invorderingskosten. 

Privacy

Muziekschool Barneveld geeft geen gegevens van leerlingen en lesgeldplichtigen aan derden. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij omgaan met uw privacy.

Foto en film

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u ons wel of geen toestemming geeft om door ons gemaakte foto’s en films van u of uw kind(eren) te gebruiken voor publicatie.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon binnen Muziekschool Barneveld is Paula Kleisen. Zij is bereikbaar via paula.kleisen@muziekschoolbarneveld.nl

Bij gevallen die niet in deze algemene voorwaarden worden genoemd, beslist de directeur-bestuurder van Muziekschool Barneveld.