AVG en privacy

Hier kunt u lezen hoe Muziekschool Barneveld omgaat met uw privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden. Op deze pagina informeren we u hoe Muziekschool Barneveld omgaat met uw privacy.

Via het inschrijfformulier meldt u zich aan voor onze muzieklessen, ensembles en/of cursussen. Wij vragen uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer en optioneel uw bankrekeningnummer. Het telefoonnummer gebruiken wij om u te kunnen bellen om een roosterafspraak te maken of af te bellen als een docent afwezig is. Met het e-mailadres communiceert de docent of onze administratie over lesinhoud, rooster of andere zaken die voor de muzieklessen van belang zijn. Uw naam en rekeningnummer hebben we nodig als wij het lesgeld middels incasso mogen innen.

Verder vragen wij op het inschrijfformulier of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Deze verschijnt één keer per twee maanden. Ook vragen wij op het inschrijfformulier of u toestemming verleent om foto’s of filmpjes van de leerling te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zover deze gerelateerd zijn aan activiteiten van Muziekschool Barneveld.

Uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en instrument worden gecommuniceerd met de docent, zodat hij/zij de leerling in kan delen in het rooster en contact met de leerling kan onderhouden.

Wij zijn verplicht de gegevens maximaal 7 jaar te bewaren voor de accountant en de belastingdienst. Daarna worden ze verwijderd uit alle systemen. Al uw gegevens zijn optimaal beveiligd. Uw gegevens worden nooit ongevraagd gedeeld met derden.

Wij hebben een functionaris voor de gegevensverwerking aangesteld.

Inzien, Wijzigen of verwijderen

U kunt altijd uw gegevens inzien, wijzigen of toestemming intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gegevens verantwoordelijke mevr. Paula Kleisen op info@muziekschoolbarneveld.nl of 0342 – 417 624.