Veelgestelde vragen

header

Uit welke instrumenten kan ik kiezen?

Wilt u een instrument leren bespelen of leren zingen? Bij Muziekschool Barneveld kunt u uit heel veel instrumenten kiezen. Op onze pagina Muziekles vindt u ons aanbod voor zang en instrumentale lessen.

Op welke dagen en tijden kan ik muziekles krijgen?

Na uw inschrijving neemt de docent contact met u op om de lesdag en -tijd af te spreken. De dag en tijd is afhankelijk van het rooster van de desbetreffende docent. Houdt u er rekening mee dat u voor een aantal instrumenten niet op alle dagen terecht kunt. Als u wilt, kunt u zich vooraf informeren via 0342-417624.

Kan ik een proefles aanvragen?

U kunt zich altijd inschrijven voor een proefles. De proefles is vrijblijvend en gratis. Alleen als er bij het desbetreffende instrument plek is, kunt u geplaatst worden. Anders komt u op onze wachtlijst.

Welk instrument kan mijn kind het beste kiezen?

Om de juiste keuze voor een instrument te maken kan uw kind bij ons altijd een proefles volgen.  Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is het raadzaam eerst een cursus muziekoriëntatie te doen. Dat kan de jaarcursus KOM: Kinderen Ontdekken Muziek (voorheen AMV) zijn of een cursus Muzieksafari of Popsafari. Om een goede indruk te krijgen van de verschillende instrumenten, kunt u met uw kind ook één van de diverse voorspeelavonden bezoeken (zie onder agenda).

Mag ik zelf kiezen van welke docent ik muziekles wil hebben?

Als u zelf wilt kiezen van welke docent u muziekles wilt, kunt u uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Wij proberen daar rekening mee te houden, maar kunnen helaas niet garanderen dat de desbetreffende docent ruimte heeft om nieuwe leerlingen te plaatsen. Desgewenst kunt u bij de docent van uw keuze op de wachtlijst geplaatst worden. Informeer eventueel vooraf bij onze administratie via 0342-417624.

Kan ik mij inschrijven voor meerdere instrumenten?

Ja, u kunt zich bij ons inschrijven voor meerdere instrumenten (of zang). U kunt ervoor kiezen om de ene week bijvoorbeeld gitaarles te nemen en de andere week zangles. Het tarief is dan hetzelfde als wanneer u op één instrument zou spelen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om twee keer in de week les te nemen. U betaalt dan de prijs voor twee instrumenten. Kijk voor een overzicht van de kosten op onze pagina Tarieven.

Als ik op een wachtlijst kom, geeft dat dan verplichtingen en kosten?

Als er geen plek is bij het instrument van uw keuze, kunt u zich vrijblijvend op de wachtlijst laten plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het is wel prettig als u zich afmeldt wanneer u toch afziet van muzieklessen. Hierdoor blijft onze wachtlijst up-to-date. Soms heeft een docent geen plek voor nieuwe leerlingen, maar kunt u wel les krijgen via een 100 minuten leskaart. De kosten hiervan vindt op onze pagina Tarieven. Of informeer naar de mogelijkheden via 0342-417624.

Welk niveau moet ik hebben om muziekles te volgen?

U kunt op elk niveau instappen. Bij ons zijn zowel beginners als (ver) gevorderden welkom.

Kan ik zelf de muziekstijl die ik wil spelen kiezen?

Ja, dat kan natuurlijk. In overleg met de docent spreekt u af wat u graag wilt spelen en wat uw muzikale voorkeuren zijn. Samen kijkt u of de wensen haalbaar zijn en stelt u een programma voor de lessen samen.

Kan ik gedurende het cursusjaar nog inschrijven?

Inschrijving gedurende het cursusjaar is zeker mogelijk. Plaatsing kan alleen als de desbetreffende docent in zijn/haar rooster ruimte heeft om nieuwe leerlingen te plaatsen. Mocht er geen ruimte zijn, dan kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen. U kunt ons bellen op 0342-417624 voor actuele informatie.

Als ik geplaatst word, krijg ik dan privéles?

Als u dat wilt, krijgt u privéles. Onze leerlingen krijgen individueel of in groepjes van twee of drie leerlingen les. Individuele lessen duren 20 of 30 minuten per week . Het is ook mogelijk om tijd bij te kopen of om eens per twee weken te komen. De groepslessen duren 40 minuten bij twee leerlingen en 50 minuten bij drie leerlingen. Kijk op de pagina tarieven als u wilt weten wat de bijbehorende kosten zijn.

Is er een korting voor meerdere leerlingen uit één gezin?

Ja, wij hanteren een gezinskorting van 15% voor iedere tweede en volgende leerling uit hetzelfde gezin. Het gezinslid met het hoogste bedrag betaalt 100%. Ieder volgend gezinslid ontvangt 15% korting. De gezinskorting geldt alleen voor leerlingen die een instrumentale of vocale jaarcursus volgen.

Ik heb een minimum inkomen/bijstandsuitkering en kan het lesgeld van mijn kind eigenlijk niet betalen. Is hier een regeling voor?

Gezinnen met een minimum inkomen/bijstandsuitkering kunnen een bijdrage in de kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Barneveld. Meer informatie hierover vindt u bij de gemeente Barneveld.

Ik ben volwassen. Kan ik ook muziekles volgen?

Iedereen is welkom op onze muziekschool! U kunt op elke leeftijd starten met muzieklessen. U kunt desgewenst eerst een proefles volgen om te kijken of het bespelen van een instrument iets voor u is. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier.

Ik ben ziek en kan niet naar muziekles. Hoe moet ik mij ziekmelden?

Als een leerling ziek is, dient u dat op tijd te melden bij de docent of aan de administratie. Voor ziekmelding zijn wij telefonisch bereikbaar via 0342-417624 op dinsdag van 9.30 tot 13.30 uur en op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Door ziekte van een docent heb ik een aantal lessen niet kunnen volgen. Krijg ik het betaalde lesgeld terug?

Bij ziekte van een docent wordt de docent in beginsel na drie aaneensluitende uitgevallen lessen vervangen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte van een docent is restitutie van het lesgeld mogelijk. Dit geldt ook als het totaal aantal lessen uitkomt op minder dan 34. De muziekschool neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Voor kortlopende cursussen wordt in overleg de einddatum van de cursus verschoven.

Ik wil stoppen met muziekles. Hoe kan ik opzeggen?

Als u gedurende het lesjaar de muziekles wilt opzeggen, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt het eventueel teveel betaalde lesgeld dan retour. Na 1 mei is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk en bent u lesgeld voor het hele cursusjaar verschuldigd. Wijziging van een wekelijkse les naar een tweewekelijkse les wordt hetzelfde behandeld als een tussentijdse beëindiging. In het eerste jaar is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn, zoals langdurige ziekte van de leerling of verhuizing. In dit geval wordt er ook een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Wilt u aan het eind van het cursusjaar stoppen met muziekles, dan dient uw opzegging voor 15 juni door de administratie ontvangen te zijn. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk via het invullen van het uitschrijfformulier op deze website.

Ik wil graag muziekles volgen, maar niet elke week. Is dat mogelijk?

Het is niet verplicht om iedere week naar de muziekschool te komen. U kunt bijvoorbeeld ook om de week muziekles volgen. Een andere optie is een lessenkaart van 100 minuten te kopen. Daarmee kunt u de lessen flexibel indelen. De lesdata en -tijden spreekt u af in overleg met de docent. Kijk onder Tarieven voor informatie over de kosten van deze lesvormen.

Moet ik zelf een instrument aanschaffen als ik muziekles wil volgen?

Als u veel rendement uit de lessen wilt halen, moet u over een redelijk instrument beschikken en moet u in de gelegenheid zijn om dagelijks te studeren. Heeft u geen instrument, dan is het voor diverse instrumenten mogelijk deze bij een muziekhandel te huren. De muziekschool verhuurt geen instrumenten. Instrumenten die gehuurd kunnen worden zijn o.a. piano, viool, dwarsfluit, klarinet, hobo. Tips over het huren van instrumenten kunt u te zijner tijd inwinnen bij de docent. Kijk op onze pagina Muziekles om te zien op welke instrumenten u bij ons les kunt krijgen.

Ouder – Kind lessen

Als ouder van een beginnende leerling is het goed om zelf te ervaren wat het is om muziekles te volgen. Daarom kunnen ouders bij ons het eerste jaar gratis meedoen met de lesvan hun kind. De les blijft om het kind draaien en de stof blijft op hen gericht, maar als ouder doe je gewoon mee. De muziekschool zorgt dat er een instrument is dat je tijdens de les kunt gebruiken, maar je kunt natuurlijk ook zelf een instrument meenemen. Je kunt alleen de eerste weken meedoen of gewoon het hele eerste jaar en soms zelfs langer! Alles is mogelijk in overleg met de docent.

Wij merken dat ouders die meedoen met de muziekles beter in staat zijn hun kind thuis te helpen met oefenen. Zo haal je meer rendement uit de les. En wie weet raak je zelf wel besmet met het muziekvirus?