Minimaregeling

Inwoners van Barneveld met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor de minimaregeling. Via deze regeling wordt (een deel van) het lesgeld en de aanschaf van een instrument zowel voor kinderen als voor volwassenen door de gemeente betaald. Op deze pagina lees je hier meer over.