Meldpunt klachten ongewenst gedrag

Muziekschool Barneveld hecht grote waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving, waarbij het van belang is dat iedere medewerker en cursist zich veilig voelt en met respect behandeld wordt. 

Naast integriteit, respect en begrip, streven we naar collegialiteit en open communicatie. Dat houdt onder andere in: 

  • Houd rekening met elkaar
  • Gedraag je eerlijk en respectvol naar een ander
  • Houd je aan afspraken
  • Luister naar elkaar

Ongewenst gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden daarvan zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Ongewenst gedrag wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Binnen Muziekschool Barneveld wordt een actief beleid gevoerd om ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. 

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag zijn er diverse mogelijkheden om dat aan te kaarten.

  • Probeer er in eerste instantie uit te komen met de veroorzaker door deze rechtstreeks aan te spreken. Leg daarbij de nadruk op wat het gedrag met jou doet en probeer de ander daarbij op een niet-aanvallende manier aan te spreken. 
  • Als je er met de veroorzaker niet uitkomt, kun je het volgende doen:
  • Contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon, Paula Kleisen. De vertrouwenspersoon heeft een training als vertrouwenspersoon gevolgd en heeft een geheimhoudingsplicht. Haar mailadres is: paula.kleisen@muziekschoolbarneveld.nl.
  • Voor degenen die binnen onze eigen organisatie naar hun mening niet of onvoldoende gehoord worden, bestaat de mogelijkheid een externe melding te doen via mores.online. Dit is het onafhankelijke meldpunt voor ongewenste omgangsvormen waar onze brancheorganisatie Cultuurconnectie mee samenwerkt. 

Belangrijk is dat als je ongewenst gedrag ervaart, je daar niet mee blijft rondlopen. Als je het met een van bovenstaande personen bespreekt, hou je altijd de regie over wat er met je klacht gebeurt. Degene waar je mee spreekt zal niets doen zonder jouw toestemming. 

Meer informatie over ongewenst gedrag vind je hier.