Tarieven

header

TARIEVEN 2017-2018

Leerlingen tot 21 jaar Frequentie Per maand (10 maanden per jaar)                 
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 40 resp. 50 minuten € 55 per leerling
Individuele les wekelijks 20 minuten € 55
Individuele les wekelijks 25 minuten € 68
Individuele les wekelijks 30 minuten € 81
Individuele les 1x per 14 dagen 60% *)
100 minutenkaart 100 minuten les € 90,00
Leerlingen vanaf 21 jaar Frequentie Per maand (10 maanden per jaar)                
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 50 resp. 60 minuten € 93,17 (incl. btw) per leerling
Individuele les wekelijks 25 minuten € 93,17 (incl. btw)
Individuele les wekelijks 30 minuten € 116,16 (incl. btw)
 Individuele les 1x per 14 dagen 60% *)
100 minutenkaart 100 minuten les € 127,05 (incl. btw)
Cursussen  Frequentie                                                       Prijs                                                                                                       
Kinderen Ontdekken Muziek (AMV) wekelijks 50 minuten € 155,00 voor jaarcursus
Muzieksafari (start januari) wekelijks 45 minuten € 75,00 voor 10 lessen
Popsafari (start mei 2017) wekelijks 40 minuten € 35,00 voor 5 lessen
Muziek op Schoot (4x per jaar) wekelijks 40 minuten € 7,50 per les
Ensembles                                                             Frequentie                                                                      Per jaar                                                                                                                      
Leerlingen van de muziekschool € 0,00
Niet-leerlingen tot 21 jaar wekelijks € 240,00
Niet-leerlingen tot 21 jaar 1x per 14 dagen € 170,00
Niet-leerlingen vanaf 21 jaar wekelijks € 290,40 (incl. BTW)
Niet-leerlingen vanaf 21 jaar 1x per 14 dagen € 205,70 (incl. BTW)

*) percentage van het tarief voor wekelijkse les

NB Een cursusjaar bestaat uit 10 maanden.

Gezinskorting
Bij jaarcursussen geldt een korting van 15% voor ieder tweede of volgende lid uit hetzelfde gezin. De korting wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij twee gezinsleden krijgt ieder 7,5% korting, bij drie gezinsleden is dat 10% enzovoorts.

Ouder & kind-les
Bij Muziekschool Barneveld is het voor ouders/verzorgers mogelijk om het eerste lesjaar gratis mee te spelen met hun kind. Wilt u na het eerste jaar zelf verder met muziekles, dan betaalt u het gebruikelijke tarief voor volwassenen.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

terug