Tarieven

Tarieven 2024-2025

Leerlingen tot 21 jaar Lesvorm Per cursusjaar*                              
Groepsles 2 leerlingen
(alleen in eerste jaar voor basisschoolleerlingen)
wekelijks 30 minuten € 610 per leerling
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 40 resp. 50 minuten € 720 per leerling
Individuele les (tot 12 jaar) wekelijks 20 minuten € 720
Individuele les (12 tot 21 jaar) wekelijks 25 minuten € 720
Individuele les wekelijks 30 minuten € 920
Individuele les (vanaf 13 jaar) 1x per 14 dagen 30 minuten € 630
100 minutenkaart/strippenkaart 100 minuten les € 134
Talentklas jaarprogramma € 200
Talentklas niet-leerlingen jaarprogramma € 400
Leerlingen vanaf 21 jaar Lesvorm Per cursusjaar *            
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 40 resp. 50 minuten € 1180 per leerling
Individuele les wekelijks 20 minuten € 1180
Individuele les wekelijks 30 minuten € 1330
Individuele les 1x per 14 dagen 20 minuten € 700
Individuele les 1x per 14 dagen 30 minuten € 910
100 minutenkaart/strippenkaart 100 minuten les € 192

*Het cursusjaar bestaat uit 36 wekelijkse lessen of 18 twee wekelijkse lessen. Bij betaling via automatische incasso wordt het bedrag in 10 gelijke termijnen afgeschreven. U kunt ook kiezen voor incasso in één keer. Wie later in het schooljaar start, betaalt voor de lessen vanaf de startdatum tot aan de zomervakantie 2025. Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Cursussen  Frequentie  Prijs
Kinderen Ontdekken Muziek (AMV) wekelijks 50 minuten € 194 voor jaarcursus
Muziekspeeltuin (start 4x per jaar, 6 lessen) wekelijks 40 minuten € 59 per cursus
Muzieksafari (start jan/feb, 10 lessen) wekelijks 45 minuten € 97 per cursus
Popsafari (start jan/feb, 6 lessen) wekelijks 45 minuten € 59 per cursus
Muziek op Schoot (start 4x per jaar) wekelijks 40 minuten € 9,70 per les
Korte cursus Ukelele (start 5x per jaar, 6 lessen) wekelijks 45 minuten € 59 (tot 21 jaar)
€ 71 (vanaf 21 jaar) per cursus
Muziektheorie, incl. boekje, theorie- en praktijkexamen (8 lessen) wekelijks 45 minuten € 50 (€ 105 voor niet-leerlingen)
Ensembles/bandjes Frequentie repetities     Per jaar tot 21 jaar Per jaar vanaf 21 jaar
Leerlingen van de muziekschool met wekelijkse les gratis gratis
Leerlingen van de muziekschool met 2-wekelijkse les wekelijks € 194 € 227
Leerlingen van de muziekschool met 2-wekelijkse les 1x per 14 dagen € 114 € 135
Niet-leerlingen wekelijks € 308 € 373
Niet-leerlingen 1x per 14 dagen € 216 € 259

Prijzen incl. wettelijk verschuldigde BTW voor leerlingen van 21 jaar en ouder.

Minimaregeling Gemeente Barneveld
Inwoners van Barneveld met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor de minimaregeling. Via deze regeling wordt (een deel van) het lesgeld en de aanschaf van een instrument zowel voor kinderen als voor volwassenen door de gemeente betaald. Op deze pagina lees je hier meer over.

Gezinskorting
Wij hanteren een korting van 15% voor iedere tweede of volgende leerling uit hetzelfde gezin. De korting wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij twee personen ontvangt ieder 7,5%, bij drie personen is dat 10% per persoon enz. De gezinskorting geldt alleen voor leerlingen die een instrumentale of vocale jaarcursus volgen (de cursus KOM en de 100 minutenkaart tellen niet mee voor de gezinskorting).

Ouder & kind-les
Bij Muziekschool Barneveld is het voor ouders/verzorgers mogelijk om het eerste lesjaar gratis mee te spelen met hun kind. Wil je na het eerste jaar zelf verder met muziekles, dan betaal je het gebruikelijke tarief voor volwassenen. Lees hier meer over het volgen van ouder-kindles.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

terug