Tarieven

Tarieven 2021-2022

Leerlingen tot 21 jaar Lesvorm Per maand (10 maanden)                
Groepsles 2 leerlingen
(alleen in eerste jaar voor basisschoolleerlingen)
wekelijks 30 minuten € 53 per leerling
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 40 resp. 50 minuten € 63 per leerling
Individuele les wekelijks 20 minuten € 63
Individuele les wekelijks 30 minuten € 92
Individuele les (vanaf 13 jaar) 1x per 14 dagen 30 minuten € 55
100 minutenkaart/strippenkaart 100 minuten les € 118
Leerlingen vanaf 21 jaar Lesvorm Per maand (10 maanden)                
Groepsles 2 of 3 leerlingen wekelijks 40 resp. 50 minuten € 103 per leerling
Individuele les wekelijks 20 minuten € 103
Individuele les wekelijks 30 minuten € 133
Individuele les 1x per 14 dagen 20 minuten € 62
Individuele les 1x per 14 dagen 30 minuten € 80
100 minutenkaart/strippenkaart 100 minuten les € 167

 

Cursussen  Frequentie  Prijs
Kinderen Ontdekken Muziek (AMV) wekelijks 50 minuten € 175 voor jaarcursus
Muziekspeeltuin (start 4x per jaar, 6 lessen) wekelijks 40 minuten € 53 per cursus
Muzieksafari (start 11 feb, 8 lessen) wekelijks 45 minuten € 68 per cursus
Popsafari (start 31 jan, 5 lessen) wekelijks 45 minuten € 45 per cursus
Muziek op Schoot (start 4x per jaar) wekelijks 40 minuten € 8,50 per les
Korte cursus Ukelele (start 5x per jaar, 6 lessen) wekelijks 45 minuten € 53 (tot 21 jaar)
€ 63 (vanaf 21 jaar) per cursus
Muziektheorie, incl. boekje, theorie- en praktijkexamen (8 lessen) wekelijks 45 minuten € 50 (€ 105 voor niet-leerlingen)
Ensembles Frequentie     Per jaar tot 21 jaar Per jaar vanaf 21 jaar
Leerlingen van de muziekschool met wekelijkse les gratis gratis
Leerlingen van de muziekschool met 2-wekelijkse les wekelijks € 170 € 200
Leerlingen van de muziekschool met 2-wekelijkse les 1x per 14 dagen € 100 € 120
Niet-leerlingen wekelijks € 270 € 330
Niet-leerlingen 1x per 14 dagen € 190 € 230

Prijzen incl. wettelijk verschuldigde BTW voor leerlingen van 21 jaar en ouder.

Gezinskorting
Wij hanteren een korting van 15% voor iedere tweede of volgende leerling uit hetzelfde gezin. De korting wordt verdeeld over de gezinsleden. Bij twee personen ontvangt ieder 7,5%, bij drie personen is dat 10% per persoon enz. De gezinskorting geldt alleen voor leerlingen die een instrumentale of vocale jaarcursus volgen (de cursus KOM en de 100 minutenkaart tellen niet mee voor de gezinskorting).

Ouder & kind-les
Bij Muziekschool Barneveld is het voor ouders/verzorgers mogelijk om het eerste lesjaar gratis mee te spelen met hun kind. Wil je na het eerste jaar zelf verder met muziekles, dan betaal je het gebruikelijke tarief voor volwassenen. Lees hier meer over het volgen van ouder-kindles.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

terug