Uitschrijven

Als u een leerling uit wilt schrijven voor de muzieklessen, kan dat uitsluitend door het invullen van het uitschrijfformulier. Bij het opzeggen van de muziekles, ook bij tussentijdse uitschrijving, zijn onze Algemene Voorwaarden, waaronder een maand opzegtermijn, van kracht. Het eerste lesjaar is tussentijds opzeggen niet mogelijk.