Uitschrijven

Als u een leerling uit wilt schrijven voor de muzieklessen, kan dat uitsluitend door het invullen van het uitschrijfformulier. Bij het opzeggen van de muziekles, ook bij tussentijdse uitschrijving, zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht.