Door ziekte van een docent heb ik een aantal lessen niet kunnen volgen. Krijg ik het betaalde lesgeld terug?

Bij ziekte van een docent doen wij ons best in ieder geval na drie aaneensluitende uitgevallen lessen een vervangende docent te regelen. Als in een cursusjaar door ziekte of afwezigheid van een docent het totaal aantal lessen in een cursusjaar uitkomt op minder dan 36 lessen bij wekelijkse les of 18 lessen bij twee wekelijks les wordt overgegaan tot restitutie. De muziekschool neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Voor kortlopende cursussen wordt bij ziekte van de docent in overleg met de leerlingen de einddatum van de cursus verschoven.