Ik heb een minimum inkomen/bijstandsuitkering en kan het lesgeld van mijn kind eigenlijk niet betalen. Is hier een regeling voor?

Gezinnen met een minimum inkomen/bijstandsuitkering kunnen een bijdrage in de kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van gemeente Barneveld. Meer informatie hierover vind je op de website van gemeente Barneveld.