Ik wil stoppen met muziekles. Hoe kan ik opzeggen?

Als je gedurende het lesjaar de muziekles wilt opzeggen, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Je ontvangt het eventueel teveel betaalde lesgeld dan retour. Na 1 mei is tussentijds opzeggen niet meer mogelijk en ben je lesgeld voor het hele cursusjaar verschuldigd. Gedurende het eerste lesjaar is tussentijds opzeggen niet mogelijk.

Wijziging van een wekelijkse les naar een tweewekelijkse les wordt hetzelfde behandeld als een tussentijdse opzegging. In het eerste jaar is tussentijds opzeggen niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn, zoals langdurige ziekte van de leerling of verhuizing. In dit geval wordt er ook een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Wil je aan het eind van het cursusjaar stoppen met muziekles, dan moet je dit voor 15 juni bij ons melden. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk via het invullen van het uitschrijfformulier op deze website.