Informatiebrief seizoen 2020-2021

Terug naar overzicht

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

Door de coronacrisis zijn we beland in een hectische periode. Gelukkig zijn alle lessen online doorgegaan en zijn we nu bezig met het gefaseerd opstarten van de lessen in ons gebouw. We hopen dat de versoepelingen doorzetten en we vanaf september weer alle lessen kunnen geven op onze locaties in Barneveld en Voorthuizen.

En hoewel het cursusjaar nog niet voorbij is, wil ik u nu alvast informeren over seizoen 2020-2021. Hieronder kunt u lezen wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en wat er nieuw is:

  • De lesgelden worden verhoogd met 2,6%, de trendmatige verhoging. De 20 minuten lessen voor volwassenen en de 30 minuten lessen voor volwassenen zijn met 4% verhoogd. De 100 minutenkaart is duurder geworden, zodat het aantrekkelijker wordt voor een jaarcursus te kiezen. De nieuwe tarieven vindt u hier.
  • Ensembles blijven gratis voor leerlingen die elke week les volgen. De tweewekelijkse leerlingen en mensen van buiten de muziekschool betalen net als dit jaar een bijdrage voor deelname aan een ensemble.
  • De nieuwe, goedkopere lesvorm die we twee jaar geleden hebben geïntroduceerd is een succes. Nieuwe leerlingen in de basisschoolleeftijd kunnen zich ook volgend seizoen het eerste lesjaar tegen een goedkoper tarief inschrijven voor 30 minuten duoles.
  • Bij een aantal grote uitvoeringen wordt voortaan € 2,50 entree gevraagd (leerlingen mogen nog steeds gratis komen luisteren). Dat is voor ons noodzakelijk om de kosten van de huur van de zaal, de technicus en faciliteiten te kunnen dekken. U wordt van tevoren geïnformeerd als er entree geheven wordt. De reguliere voorspeelavonden in de kleine zaal van het Schaffelaartheater blijven gratis. Het gaat om de grotere optredens, zoals de slagwerkavond, het Slotconcert, Plug In avonden en voorspeelavonden ‘buiten de deur’, zoals in de Bethelkerk.
  • Er is een nieuw instrument aan ons lesaanbod toegevoegd: accordeon (in groepjes en individueel). Bij voldoende interesse starten we ook met fagot en contrabas.
  • In september pakken we de Talentklas weer op. De Talentklas is speciaal voor leerlingen tot 21 jaar die beschikken over een bijzondere motivatie en muzikaliteit. Dit is niet gebonden aan niveau of aantal jaren les. U kunt met de docent contact opnemen als u zich afvraagt of uw kind in aanmerking komt voor de Talentklas.
  • Als u volgend cursusjaar door wilt gaan met de muzieklessen, hoeft u niets te doen. Mocht u besluiten om met de lessen te stoppen, dan ontvangen wij de uitschrijving graag voor 1 juli aanstaande via ons uitschrijfformulier. Mocht u iets willen wijzigen, bijvoorbeeld de lesduur of -frequentie, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail naar info@muziekschoolbarneveld.nl. Indien u al een wijziging of uitschrijving heeft doorgegeven en deze is bevestigd, hoeft u dat niet nogmaals te doen.
  • Uw docent neemt tijdig contact met u op om de lesdag en -tijd voor het nieuwe seizoen met u af te stemmen. Dat zal uiterlijk aan het eind van de zomervakantie gebeuren. De lessen starten weer in de week van 7 september.

Het wordt een bijzondere zomer dit jaar door alle perikelen. Ik wens u toch alvast een prettige zomervakantie en verwelkom u graag weer in het nieuwe cursusjaar.

Met vriendelijke groet,

Ferdi Schukking
directeur/bestuurder