Stimuleringsbijdrage voor muziekverenigingen

header

De gemeente Barneveld en Muziekschool Barneveld vinden het belangrijk dat muziekonderwijs op een professionele manier wordt verzorgd. Daarom is de stimuleringsbijdrage voor muziekverenigingen in het leven geroepen. Het is een aanvullende regeling, uitgevoerd door de muziekschool en gefinancierd door gemeente en muziekschool samen. Zo worden de verenigingen financieel ondersteund in de onkosten om professionele docenten in te huren.

Daarbij geldt:

 1. Een stimuleringsbijdrage van € 150 per leerling bestemd voor de muziekverenigingen.
 2. Per jaar kan voor maximaal 120 leerlingen een bijdrage aangevraagd worden.
 3. De stimuleringsbijdrage is voor leerlingen tot 18 jaar, die aangesloten zijn bij de desbetreffende muziekvereniging.
 4. Het gaat om een georganiseerde vereniging, met muziek in de doelstelling en een maatschappelijke bijdrage voor Barneveld. De vereniging moet kunnen aantonen hoe ze de doelstelling operationeel maakt.
 5. De muziekvereniging vraagt de bijdrage aan bij Muziekschool Barneveld.
 6. De vereniging werkt met gediplomeerde docenten en is aangesloten bij landelijke examens.
 7. De vereniging kan deelname van de leerlingen aan een jaarcursus aantonen.
 8. De regeling is voor maximaal twee jaar.
 9. Een keer per jaar is er een mogelijkheid tot aanvragen: in februari voor 2017.
 10. De muziekschool zal de stimuleringsregeling uitvoeren.
 11. Het is een gezamenlijke regeling van Muziekschool Barneveld en gemeente Barneveld.
 12. De regeling loopt van 1-1-2016 tot 1-1-2018.
 13. De muziekschool informeert eind 2016 en 2017 de gemeente over het exacte aantal leerlingen waaraan de stimuleringsbijdrage is toegekend. Hierna wordt de definitieve bijdrage vastgesteld.
 14. Na twee jaar volgt een evaluatie met mogelijkheid van continuering van de regeling.

 

Aanmelden kan met dit formulier