Stimuleringsbijdrage voor muziekverenigingen

header

De gemeente Barneveld en Muziekschool Barneveld vinden het belangrijk dat muziekonderwijs op een professionele manier wordt verzorgd. Daarom is de stimuleringsbijdrage voor muziekverenigingen in het leven geroepen. Het is een aanvullende regeling, uitgevoerd door de muziekschool en gefinancierd door gemeente en muziekschool samen. Zo worden de verenigingen financieel ondersteund in de onkosten om professionele docenten in te huren.

Daarbij geldt:

 1. Een stimuleringsbijdrage van € 150 per leerling bestemd voor de muziekverenigingen.
 2. Per jaar kan voor maximaal 120 leerlingen een bijdrage aangevraagd worden.
 3. De stimuleringsbijdrage is voor leerlingen tot 18 jaar, die aangesloten zijn bij de desbetreffende muziekvereniging.
 4. Het gaat om een georganiseerde vereniging, met muziek in de doelstelling en een maatschappelijke bijdrage voor Barneveld. De vereniging moet kunnen aantonen hoe ze de doelstelling operationeel maakt.
 5. De muziekvereniging vraagt de bijdrage aan bij Muziekschool Barneveld.
 6. De vereniging werkt met gediplomeerde docenten en is aangesloten bij landelijke examens.
 7. De vereniging kan deelname van de leerlingen aan een jaarcursus aantonen.
 8. Een keer per schooljaar is er een mogelijkheid tot aanvragen: in februari voor het schooljaar daarop.
 9. De muziekschool voert de stimuleringsregeling uit.
 10. Het is een gezamenlijke regeling van Muziekschool Barneveld en gemeente Barneveld.
 11. De muziekschool informeert de gemeente eind van het kalenderjaar over het exacte aantal leerlingen waaraan de stimuleringsbijdrage is toegekend. Hierna wordt de definitieve bijdrage vastgesteld.

Aanvragen
Uw vereniging kan jaarlijks een factuur sturen voor het aantal leerlingen dat onder de stimuleringsregeling valt. Dat kan naar info@muziekschoolbarneveld.nl. In verband met de AVG hoeft de leerlingenlijst niet toegestuurd te worden. Een overzicht van de deelnemende leerlingen, hun instrument en docent dient ter inzage beschikbaar te zijn.