Corona protocol

Protocol ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus
Update 16 januari 2022

Bij uw bezoek aan Muziekschool Barneveld verzoeken wij u kennis te nemen van onderstaand protocol.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

 1. Er is geen fysiek contact tussen de leerling en de docent. In alle lokalen hangt een plexiglas scherm.
 2. In alle lokalen is desinfecterende handgel aanwezig.
 3. In alle lokalen zijn flacons met reinigingsmiddelen en schoonmaakdoekjes aanwezig om instrumenten, deurklinken etc. te reinigen.
 4. Er wordt extra schoongemaakt en geventileerd in de lesruimtes en algemene ruimtes. Ons luchtverversingssysteem is coronaproof.

Aan welke regels dient u zich in ons gebouw te houden?

 1. Bij de deur dient iedereen van 18 jaar en ouder via de Corona Check App een geldige QR code en uw legitimatiebewijs te laten zien. Komt u als publiek bij een voorspeelavond, dan geldt deze maatregel voor iedereen van 13 jaar en ouder. Indien u niet gevaccineerd bent en geen corona heeft gehad, kunt u terecht bij www.testenvoortoegang.org.
 2. Kom niet als u klachten heeft, conform de regels van het RIVM. Spreek dan met de docent af dat de les online gehouden wordt. Dus bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijft de leerling thuis. Blijf ook thuis als iemand in het huishouden positief getest is op corona, of als een van uw huisgenoten koorts en/of luchtwegklachten heeft.
 3. Alle bezoekers vanaf 13 jaar dienen in de gangen van ons gebouw een (medisch) mondkapje te dragen.
 4. Hou 1,5 meter afstand tot andere leerlingen en medewerkers.
 5. Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand aan de les het gebouw in.
 6. Om het aantal mensen in het gebouw zoveel mogelijk te beperken, verzoeken we ouders om hun kinderen bij de ingang af te zetten. Wilt u iets met de docent bespreken, dan graag via telefoon of mail. In overleg met de docent mag er eventueel één ouder bij de les aanwezig zijn. Ook bij proeflessen mag er één ouder aanwezig zijn.
 7. Raak zo min mogelijk de deuren en trapleuningen aan. De docent laat de leerling in en uit het lokaal.
 8. Was thuis de handen en ontsmet de handen voordat de les begint met de gel die in het lokaal staat.
 9. Volg altijd de aanwijzingen op van de docent en/of andere medewerkers.
 10. Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Als het niet anders kan, overleg dan met de docent. Toilet doorspoelen met de klep dicht.
 11. Leerlingen met een blaasinstrument: maak voordat de les begint je instrument schoon. Neem daarvoor een schone doek mee naar de les.

We hopen dat we hiermee samen met u de veiligheid bij het geven van onze muzieklessen kunnen waarborgen.